Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘پارادوکس‌های زندگی ایرانی’

روزي روزگاري بود كه وقتي رنجی داشتی عزيزات آه می‌کشیدند و بهت می‌گفتند:
دردت به جانم…
حالا روزگاري شده كه اگه عزیزی هم تو زندگی‌ت باقی مونده باشه! وقتی که رنجی هم داشته باشی بهت می‌گه:
دردم به جانت…!

Read Full Post »