Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘عدم ثبات و امنیت’

با یکی از دوستان دوران دانشگاه گپ می‌زدم، گفتگوی‌مان رفت سمت و سوی کارهای اقتصادی در کشور، از برنامه کاری که دارم رویش کار می‌کنم برایش گفتم، بعد از شنیدن حرف‌هایم نکته جالبی گفت: که در ایران امروز که هیچ امنیت و ثبات برای زندگی یک ایرانی تعریف نشده است، طوری باید زندگی کنی که همیشه کلید ایجکت زیر دستت باشد تا با اشاره‌ای بتوانی خودت را در کمترین زمان ممکن از مهلکه برهانی… سخت خوش‌مان آمد از این تعبیر کلید ایجکت اما همانقدر هم دل‌م را بدرد آورد که باید همچین گزینه‌ای را در دست داشته باشی تا در کمترین زمان از هر آنچه که با تمام وجود می‌خواهی‌اش به یکباره جدا شوی…

Read Full Post »