Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘شهبانو، فرح دیبا، زادروز، ملکه ایران، اجتماعی’

عکس از ویکی‌پدیا

عکس از ویکی‌پدیا

22 مهر ماه برابر با 14 اکتبر مصادف هست با زادروز تولد فرح دیبا آخرین شهبانوی ایران‌زمین.

انسان‌هایی از این دست را همیشه در زندگی‌ام ستوده‌ام، نه به خاطر جایگاه اجتماعی، مقام و منصب و … بلکه بیشتر بخاطر آن شرایطی که در زندگی‌شان داشته‌اند ولی بغیر از آنچه که باید باشد، عمل کرده‌اند و از خیلی از خط قرمزها بدون شک عبور کرده‌اند. جدا از اینکه فرح دیبا نقش یک شهبانو را در سیستم سلطنت‌ی ایفا می‌کرده است، اما نقشش بعنوان یک زن پیشرو در امور مختلف جامعه سنتی ایران‌زمین آن هم در زمانه‌ای اینچنین قابل ستایش هست.

زنی پیشرو که نقش و جایگاهی نوین از یک ملکه در حیات سیاسی ایران از خود بر جای گذاشت. و بیش از همه اینها بودن در این جایگاه و حضور در صحنه‌هایی که کمتر انسان‌هایی از این دست به آن وارد شده‌اند همه و همه باعث می‌شود تا به احترام این آخرین شهبانو ایران‌زمین کلاه از سر بر دارم.

پی‌نوشت: صفحه مربوط به فرح دیبا آخرین شهبانوی ایران در ویکی‌پدیا.

Read Full Post »