Feeds:
نوشته
دیدگاه

Posts Tagged ‘شخصی، سفر، مسافرت، پاییز’

سفر حدوداً یک ماهه من هم به پایان رسید و جای همگی دوستان سبز.

حالا خو‌نه‌ام جایی که مثل هیچ جای دیگه نیست…

پاییز هم از راه رسیده، حالا عاشق‌تر از همیشه‌ام… شما چطور؟

Read Full Post »